Johtoryhmäsparraus

Johtoryhmän pitää olla toimiva tiimi, jossa ryhmän jäsenet täydentävät toisiaan.

Johtoryhmäsparraus

Menestyvän yrityksen johtoryhmän jäsenet

  • luottavat toisiinsa
  • ratkovat konflikteja rakentavalla tavalla
  • ymmärtävät jatkuvan oppimisen tärkeyden
  • saavat tuloksia aikaan.

Yrityskohtaisissa ja räätälöidyissä johtoryhmäkoulutuksissamme hyödynnetään Thomas-palvelutuotteita, joiden avulla johtoryhmän jäsenet oppivat sekä omasta organisaatioistaan että omista toiminta- ja käyttäytymismalleistaan. Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysimenetelmä, jonka avulla tuhannet yritykset kehittävät henkilöstöään kohti parempia tuloksia ja parempaa työssä viihtyvyyttä.

Kun jäsenet tunnistavat erilaisia toimintatapoja ja käyttäytymismalleja, on helpompi tehdä yhdessä tiukkojakin päätöksiä ja ymmärtää organisaatiossa läpivietävien muutosten vaatimia toimenpiteitä.

Samalla kun ymmärrys erilaisista toimintatavoista kehittyy, kasvaa myös johtoryhmän jäsenten

  • itsentuntemus
  • palautteenanto- ja vastaanottotaidot
  • motivointitaidot
  • henkilöjohtamisen taidot.

Johtoryhmän vuorovaikutuksen parantaminen

Thomas Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) auttaa johtoryhmän jäseniä tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia toimintatapoja.

Testeille ja arvioinneille on tehty tiukat tieteelliset testit niiden luotettavuuden ja pätevyyden todistamiseksi psykometrisina työkaluina.

Ryhmäanalyysi paljastaa johtoryhmän balanssin

Thomas Ryhmäanalyysi, RA, rakentuu Thomas HPA:n antamista tuloksista. Näiden tulosten perusteella voidaan johtoryhmän sisäistä vuorovaikutusta kehittää palvelemaan paremmin organisaation tarpeita.

Räätälöimme jokaisen johtoryhmäkoulutuksen palvelemaan organisaation tarpeita ja kehittämään johtoryhmätyöskentelyä yrityksen liiketoiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!

Avullamme koko henkilöstö tukee liiketoimintasi tavoitteita

Ota yhteyttä