Thomas HPA

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi kuvaa yksilön työskentelyvahvuuksia eri työtilanteissa.

Thomas HPA

MIKÄ ON HENKILÖKOHTAISEN PROFIILIN ANALYYSI?

Saat 8 minuutissa kattavan näkemyksen henkilön luontaisesta työkäyttäytymisestä 

Työnantaja, joka ymmärtää työntekijöidensä toimintatyylejä, tekee osuvampia päätöksiä rekrytoinneissa, kykenee kehittämään ja johtamaan henkilöstöään paremmin sekä tukemaan osaamisen kehittämistä.

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) kertoo henkilön työkäyttäytymisestä ja auttaa tuloksellisesti johtamaan erilaisen toimintatyylin omaavia henkilöitä. Analyysin avulla saat vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitkä ovat henkilön vahvuudet?
 • Mikä motivoi henkilöä työssä?
 • Mitkä mahdolliset rajoitteet voivat heikentää menestymistä tehtävässä?
 • Millaisiin tehtäviin henkilö sopii parhaiten?
 • Onko henkilö tuloshakuinen?
 • Miten henkilö vaikuttaa toisiin ihmisiin?
 • Miten henkilö toimii muutostilanteissa?

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysilla saat 8 minuutissa selville, kuinka henkilöt toimivat työssään.

Thomas HPA on luotettava tapa arvioida henkilön työtoimintatyyliä ja sitä käytetään globaalisti

1950- ja 1960-lukujen taiteessa tohtori Thomas Hendrickson kehitti psykologian tohtori William Moulton Marstonin tutkimusteorian ”Emotions of Normal People” pohjalta Henkilökohtaisen Profiilin Analyysin eli Thomas HPA:n (Thomas Personal Profile Analysis (PPA). Thomas HPA on ipsatiivinen pakkovalintatesti, joka kattavasti selvittää henkilön työkäyttäytymistä eri tilanteissa. Sen avulla voidaan nopeasti ja luotettavasti saada kattavaa tietoa esim. henkilön johtamisen, rekrytoinnin tai kehittämisen tueksi.

Marstonin alkuperäinen teoria löysi neljä erilaista tapaa toimia työssä. Hän havaitsi myös, että henkilön tavat toimia työssään ovat yhteydessä myönteiseen tai ristiriitaiseen sosiaaliseen ympäristöön: toimintatavat määrittävät osaltaan, miten yksilö on vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Marstonin DISC-profiilien nimitykset tulevat seuraavista termeistä:

 • Hallitsevuus, (Dominance),
 • Vaikuttavuus, (Influence),
 • Pysyvyys(Submission/Steadiness),
 • Myöntyvyys (Compliance).

Useimmissa meistä on näitä kaikkia ominaisuuksia, olemme erilaisten ominaisuuksien yksilöllinen summa. Thomas HPA kuvailee luotettavasti, miten henkilöt toimivat tilanteissa, jotka he kokevat olevan itselleen suotuisia tai haastavia. Analyysi paljastaa myös, onko henkilön reagointitapa proaktiivinen vai reaktiivinen, lähteekö henkilö liikkeelle asioista vai ihmisistä ja mistä henkilö motivoituu ja millaista hyötyä hän tuottaa organisaatiolle toimintatyylinsä perusteella.

Thomas HPA -analyysin tuloksellinen hyödyntäminen yrityksessäsi

Rekrytoi työkulttuuriisi sopivia henkilöitä

 • Löydä soveltuvimmat hakijat
 • Yhdistä työrooliin sopivat toimintatyylit

Motivoi ja sitouta henkilöstöä

 • Ymmärrä, mikä motivoi
 • Tunnista työtehtävät, joissa henkilön vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa

Tue henkilökohtaista kehitystä

 • Tunnista vahvuudet
 • Paikanna kehitysalueet

Paranna viestintää ja tiimityötä

 • Ymmärrä tarvittava viestintätyyli erityisesti erilaisissa muutoksissa
 • Tunnista oma ja toisten toimintatyyli, rakenna tiimien toimintaa

Auditoitu analyysityökalu

Thomas HPA on auditoitu Ison-Britannian Psykologiliitossa (British Psychological Society BPS). Thomas HPA auditoitiin European Standing Committee on Tests and Testing -komitean (European Federation of Psychologists’ Associations -järjestön komitea) asettamien kriteerien mukaisesti.

Thomas International kehittää HPA:ta jatkuvasti. Aiemmin kehitystyötä tehtiin Cambridgen yliopiston psykometrian keskuksen kanssa (Psychometrics Centre).

Thomas HPA -analyysillä on myös Helsingin yliopiston lausunto rakennevaliditeetin osalta.

Thomas HPA täyttää psykometriset vaatimukset työpsykologiaan sopivana työkaluna.

Avullamme koko henkilöstö tukee liiketoimintasi tavoitteita

Ota yhteyttä