Arvioinnit

Thomasin henkilöarviointien ja analyysien avulla tunnistat oikeat osaajat ja autat yksilöitä saamaan kyvyistään irti parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Tuemme asiakkaitamme onnistumaan rekrytoinneissa sekä henkilöstön, tiimien ja organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä.

Tieteelliseen tutkimukseen ja psykometriaan perustuvien palvelutuotteidemme avulla pystyt tunnistamaan ja kehittämään henkilöstöäsi parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Alta voit tutustua tarkemmin arviointimenetelmiimme.

Thomas HPA

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi kuvaa yksilön työskentelyvahvuuksia eri työtilanteissa.

 • Tutki henkilöstön työkäyttäytymistä.
 • Rekrytoi oikeat ihmiset, motivoi ja sitouta nykyinen henkilöstö.
 • Paranna vuorovaikutusta, tunnista kehityskohteet ja johda suorituksia.
Lue lisää

Thomas HTA

Henkilökohtaisen Työn Analyysi auttaa sinua tunnistamaan työtehtävän edellyttämän toimintatyylin.

 • Kuvaus työtehtävän edellyttämästä tavasta toimia, jota voit vertailla henkilön toimintatyyliin.
 • Auttaa kehittämään päivittäisjohtamista.
 • Mahdollistat työn tuloksellisuuden kasvattamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen.
Lue lisää

TEIQue-tunneälytesti

TEIQuen avulla voidaan tarkasti ja objektiivisesti mitata tunneälytaidollista osaamista työssä.

 • Kertoo, miten henkilö tunnistaa omia ja toisten ihmisten tunteita.
 • Hienosäädät esimiesten johtamistaitoja ja rekrytoit tunneälykkäitä yksilöitä.
 • Edistä sitoutumista ja uskollisuutta koko yrityksessäsi.
Lue lisää

GIA-kykytesti

Mittaa henkilöstösi joustavaa älykkyyttä ja oppimiskykyä.

 • Ymmärrät, miten parhaiten kehittää henkilöstöä.
 • Tunnista organisaatiosi koulutustarpeet.
 • Tunnista tulevaisuuden johtajat ja yksilön kyvyt johtaa muutosta.
Lue lisää

Muokattava 360

Muokattava 360 antaa objektiivisen palautteen henkilöiden toiminnasta.

 • Ainutlaatuinen työkalu tulokselliseen kehityskeskusteluun.
 • Henkilöt tunnistavat kehityskohteensa.
 • Luo suotuisan ilmapiirin rakentavalle ja rehelliselle palautteelle.
Lue lisää

RA – Ryhmäanalyysi

Thomas Ryhmäanalyysin avulla parannat ryhmän suorituskykyä ja yhteistyötä.

 • Toimivuuden analysointityökalun avulla voit laatia mallin ryhmän tavoiteprofiilista.
 • Kannusta ryhmääsi parempiin saavutuksiin ja kehitä ryhmähenkeä.
 • Tee tiimeistä tuloksellisia johtamalla motivaatiota.
Lue lisää

Thomasin analyysit ja testit ovat nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia

Tavoitteemme on auttaa sinua tekemään parempia ihmisiin liittyviä päätöksiä ja vaalimaan korkean suorituskyvyn kulttuuria. Analyysimenetelmämme ovat kansainvälisesti validoituja ja toimimme kumppaninasi yli 35 vuoden kokemuksella.

Thomasin analyysien ja testien vaikuttavuus tulee henkilökohtaisen palautekeskustelun sekä raportin kautta. Samaa työkalua voidaan käyttää pohjana eri tarkoituksiin, palvelutuotteissamme on monta ulottuvuutta.

Thomasin psykometrisiä testejä ja analyysejä voi käyttää koko liiketoiminnassa, urheilussa ja koulutuksessa.

Autamme ihmisiäsi saavuttamaan todellisen potentiaalinsa.

Thomas-järjestelmän historia ja taustat, enemmän kuin DISC-analyysi

Thomas-järjestelmä on maailman eniten käytetty työpsykologinen analyysimenetelmä, joka perustuu psykologian tohtori William Moulton Marstonin teorioihin, joissa hän tutki ihmisten työkäyttäytymistä. Thomas-järjestelmä on pitkälle kehitetty työväline, joka auttaa yrityksiä henkilöstön valinnassa, johtamisessa, kouluttamisessa ja motivoinnissa.

Marston julkaisi kirjan Emotions of Normal People vuonna 1928, jossa hän kuvasi hänen ihmistietoisuuden teoriaansa yksityiskohtaisesti.

Marstonin lähtökohtana oli, että työympäristössään toimiessaan ihmiset jakautuvat neljän peruspiirteen mukaan, joita jokaisella ihmisellä on. Näiden peruspiirteiden voimakkuus vaihtelee jokaisessa yksilössä, eivätkä ne itsessään ole huonompia tai parempia keskenään.

Ei ole olemassa hyviä tai huonoja toimintatyylejä, on vain erilaisia tapoja toimia eri tilanteissa.

Nämä peruspilarit ovat

 • hallitsevuus, (Dominance),
 • vaikuttavuus, (Influence),
 • pysyvyys (Steadiness),
 • myöntyvyys (Conscientiousness).

Thomas-järjestelmällä on mm. Iso-Britannian psykologialiiton sertifikaatti ja Ruotsin psykologiliiton menetelmän luotettavuuden hyväksyntä.

Testeille ja arvioinneille on tehty tiukat tieteelliset testit niiden luotettavuuden ja pätevyyden todistamiseksi psykometrisina työkaluina.

Arvioinnit on rekisteröity British Psychological Society (BPS):ssä sen jälkeen, kun ne on auditoitu European Standing Committee on Tests and Testing -komitean (European Federation of Psychologists’ Associations -järjestön komitea) asettamien kriteerien mukaisesti.

European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) edustaa 36 eri Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien kaikki EU-maat.

Analyysiemme avulla yrityksessäsi on sopivat, oikein motivoituneet ihmiset oikeilla paikoilla!

Thomas-analyysi antaa arvokasta tietoa ihmisten käyttäytymisestä erilaisissa tilanteissa, esim. reagoinnista erilaisiin johtamis- ja muutostilanteisiin. Se auttaa ymmärtämään, millaiset tekijät ohjaavat ihmisten sisäistä motivaatiota, mikä on heidän kommunikointityylinsä ja luontainen lähestymistapansa vuorovaikutustilanteissa.

Analyysin avulla pystymme kartoittamaan henkilön vahvuudet ja kehittymistarpeet peilaten niitä samalla organisaation ja yksilön tarpeisiin. Toisaalta työnanalyysin avulla saamme kartoitettua, millaista toimintatyyliä kunkin työtehtävän tulokselliseen hoitamiseen tarvitaan.

Analyysiä voi myös tuloksekkaasti hyödyntää ihmisten työkyvystä huolehtimisessa.

Thomas analyysit ja testit ovat myös laajalti käytössä eri oppilaitoksissa muun muassa tutkintotavoitteisissa valmennuksissa (Lähiesimiehen ammattitutkinto, Johtamisen  ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto).

Ota yhteyttä, autamme valitsemaan oikeat analyysimenetelmät yrityksesi henkilöstön rekrytoimiseen ja kehittämiseen!