Valmennus

Tarjoamme yrityskohtaisesti suunniteltuja valmennuksia, joiden avulla esimiesten, työntekijöiden ja tiimien suorituskyky nostetaan uudelle tasolle.

Valmennus

Tiimien ja yksilöiden valmennukset

Thomas-palvelutuotteet auttavat työyhteisöjä kehittämään yhteistyötaitojaan ja ymmärtämään erilaisia toimintatapoja, samalla kun itseymmärrys omista toimintatavoista lisääntyy, karttuu myös ymmärrys toimintatapojen erilaisuudesta.

Esihenkilövalmennus

Esihenkilövalmennuksessa henkilöarviointien avulla voidaan:

  • parantaa vuorovaikutusta
  • kehittää palautteenanto- ja vastaanottotaitoja
  • valmentaa parempaan henkilöjohtamiseen
  • kasvattaa valmiuksia motivoida työntekijöitä.

Esihenkilövalmennuksessa hyödynnetään yrityskohtaisesti laaditun suunnitelman mukaan eri arviointeja.

Tiimivalmennus

Tiimivalmennuksessa keskitytään tiimin jäsenien itsetuntemuksen kehittämiseen ja tiimin jäsenten erilaisten toimintatapojen parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen. Valmennuksessa autetaan tiimiä löytämään omasta ryhmästä parhaat toimintatavat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Tiimivalmennuksessa lähtökohtana on usein Ryhmäanalyysi (RA), jonka avulla pureudutaan tiimin nykytilaan ja kasvatetaan ymmärrystä tiimin vahvuuksista ja heikkouksista.

Työntekijöiden valmennus

Työntekijä valmennuksessa kehitetään työyhteisön jäsenten itsetuntemusta ja autetaan ymmärtämään erilaisia toimintatapoja töissä. Työyhteisötaitoja vahvistetaan avartamalla työyhteisön jäsenten ymmärtämystä eri tavoista reagoida tilanteisiin.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita palveleva valmennus!

Avullamme koko henkilöstö tukee liiketoimintasi tavoitteita

Ota yhteyttä