Tunnetaitojen merkitys työyhteisössä

Seuraamme ilolla kuinka paljon tunnetaitojen merkitystä on alettu ymmärtää yhtenä keskeisenä menestystekijänä yritysten päivittäisessä toiminnassa.

Tunnetaitoihin panostaminen näkyy niin työhyvinvoinnissa kuin asiakastyytyväisyydessä ja sitä kautta yritysten tuloksissa.

Tunnetaitoja karttavat perinteiseen kovaan johtamiseen nojaavat yritykset mutta menestyäkseen tulevaisuudessa nekään eivät voi enää poissulkea tunneälytaitojen merkitystä osana tuloksellista työkulttuuria.

Tunneälyä on kunnolla alettu tutkimaan vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja silloin siihen on liitetty termi sosiaalinen älykkyys. Nykyisen ymmärryksen mukaan tunneälykkyys on valtavan laaja kokonaisuus erilaisia ihmisyyteen kuuluvia piirteitä, jotka heijastuvat kaikille elämän osa-alueille vapaa-aikana ja työssä.

Koulutamme yrityksiä tunnistamaan ja ymmärtämään tunneälyyn liittyviä asioita yksilö- ja organisaatioiden tasolla. Seuraava koulutuksemme järjestetään joulukuussa ja siellä on jäljellä vielä muutamia vapaita paikkoja.

Varaa itsellesi tai kollegallesi paikka ja ryhdy ottamaan tätä nousevaa teemaa rohkeasti haltuun!

Lue tästä Ylen artikkelista, miten Visma Real Estatissa saatiin mullistavia tuloksia tunnetaitoihin panostamalla.

#thomassuomi #thomas #valmennus #rekry #koulutus #amiko #hr  #työtyytyväisyys tulokset

Kaikki blogikirjoitukset